CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

T2-T7: 8:00am - 6:00pm

dvkh.hn@netpost.vn

024.396.12345

Tra cứu vận đơn

Quí khách nhập số vận đơn vào ô bên dưới

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ

Quy định chung về việc bồi thường, đền bù cho KHÁCH HÀNG như sau:

A.Trường hợp bị mất,hư hỏng do lỗi Bên A:

1. Đối với bưu gửi là các tài liệu, ấn phẩm: Bên A có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên B để cùng khắc phục hậu quả bằng khả năng của 2 bên trong thời gian ngắn nhất. Nếu không thể khắc phục được thì tùy theo thiệt hại thực tế phát sinh mà Bên A đền bù cho Bên B, nhưng không vượt quá mức sau:

a. Trong nước           : 1.000.000 VNĐ/Vận đơn

2. Đối với bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa: Khi xảy ra mất mát, hư hỏng có biên bản mất hàng hay biên bản xác định hàng bị hư hỏng được ký xác nhận bởi người được ủy quyền của cả hai bên, hàng bị mất, hư hỏng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo lô hàng thì Bên A có trách nhiệm bồi thường như sau:

a. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoàn toàn, mức bồi thường tối đa bằng 04 lần cước dịch vụ đã sử dụng và tối thiểu 500.000đ/1bưu gửi

b. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại một phần, mức bồi thường được tính như sau:

Số tiền bồi thường = (Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (Mức bồi thường tối đa trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoàn toàn).

Trong đó: Tỉ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi hoặc người nhận.

c. Đặc biệt:

                  - Phát hàng thu hộ COD: Đền 100% Số tiền thu hộ trên phiếu gửi và tối đa không quá 30.000.000 đ/ bưu gửi.

                  - Trường hợp bên B gửi hóa đơn GTGT:

         +   Bên B kê khai số lượng hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn trên phiếu gửi.

         +   Bên B sẽ chịu thêm phí 10.000đ/bưu gửi.

         +  Trong trường hợp mất, thất lạc: Bên A đền bù cho bên B theo quyết định phạt của cơ quan thuế nhưng không quá 4.000.000 đ/ bưu gửi.

         +   Nếu bên B không kê khai hoặc có kê khai hóa đơn GTGT nhưng không chịu phí thì mức bền bù giống như đối với tài liệu thông thường.

                  - Hồ sơ thầu: Đền 2.000.000đ/ bưu gửi.

                  - Hàng hóa gửi qua dịch vụ giá trị cao (có kê khai chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa khi gửi): Đền 70% giá trị hàng theo giá đã khai.

                  - Hàng hóa gửi qua dịch vụ giá trị cao (Không có chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa khi gửi): Đền 04 lần cước Chuyển Phát Nhanh và tối đa 1.000.000đ/ bill.

                  - Hàng sử dụng dịch vụ khai giá, mua bảo hiểm (phí bảo hiểm 2% dựa trên giá trị hóa đơn của hàng hóa ): Bồi thường 100% giá trị.

B. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bên A không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa, tài liệu đã được phát đúng thoả thuận trong hợp đồng và khách hàng đã ký nhận trên phiếu gửi.

2. Việc Bên B không cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc chuyển phát hàng hóa, tài liệu là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại như hàng hóa để lâu bị hỏng, bị phạt vi phạm, bị tịch thu.

3. Hàng gửi bị hư hại, mất mát do lỗi của Bên B.

4. Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ…), Hàng đặc biệt (sơn nước, mực in, chất lỏng…)

5. Hàng bị hư hại do nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học…hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

6. Hàng gửi bị cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tịch thu do không có chứng từ hợp pháp đi kèm.

7. Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất mát, hư hỏng, phát chậm bưu gửi gây ra.

8. Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng hóa, tài liệu hoặc không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

9. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như: thiên tai, động đất, bão lụt, chiến tranh, bạo động, hoạt động phá hoại, hỏa hoạn, sương mù, đình công, cấm vận, …

           10. Khiếu nại quá sáu tháng kể từ ngày gửi.

Facebook Chat +