Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)
v
Chức danh Địa điểm Ngày hết hạn Mức lương

Bưu tá

1-2 năm kinh nghiệm

Hà Nội 30/06/2022 Thỏa thuận

Kế toán

1-2 năm kinh nghiệm

Hà Nội 30/06/2022 Thỏa thuận

Hành chính Nhân sự

1 năm kinh nghiệm

Hà Nội 31/05/2022 Thỏa thuận

Lái xe

1-2 năm kinh nghiệm

Hà Nội 31/05/2022 Thỏa thuận

Hành chính Nhân sự

3 năm kinh nghiệm

TP Hồ Chí Minh 15/05/2022 Thỏa thuận

Trung tâm khách hàng

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

TP Hồ Chí Minh 31/12/2021 Thỏa thuận

Kế toán

0-1 năm kinh nghiệm

Hà Nội 31/07/2022 Thỏa thuận