Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)
v
Chức danh Địa điểm Ngày hết hạn Mức lương

Phòng Kinh Doanh

6 tháng năm kinh nghiệm

Hà Nội 31/12/2024 Thỏa thuận

Trung tâm khai thác 1

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

Hà Nội 14/07/2024 Thỏa thuận

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG & MARKETING

1 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh 30/06/2024 Thỏa thuận

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - PHÒNG SALES & MARKETING

1 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh 30/06/2024 Thỏa thuận

DESIGNER – NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh 30/06/2024 Thỏa thuận

Giao dịch viên Bưu cục

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

Hà Nội 30/06/2024 Thỏa thuận

Truyền thông nội bộ

0-1 năm kinh nghiệm

Hà Nội 31/05/2024 Thỏa thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH

1 năm kinh nghiệm

TP Hồ Chí Minh 31/05/2024 Thỏa thuận

TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ

1-2 năm kinh nghiệm

TP Hồ Chí Minh 31/05/2024 Thỏa thuận

NHÂN VIÊN LÁI XE - GIAO NHẬN HÀNG

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

TP Hồ Chí Minh 31/05/2024 Thỏa thuận