Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)
v
Chức danh Địa điểm Ngày hết hạn Mức lương

Phòng Kinh Doanh

Không yêu cầu kinh nghiệm kinh nghiệm

Hà Nội 30/11/2023 Thỏa thuận

Phòng Dịch vụ khách hàng

6 tháng - 1 năm kinh nghiệm

Hà Nội 30/09/2023 Thỏa thuận

Phòng Hành chính nhân sự

6 tháng -1 năm kinh nghiệm

Hà Nội 30/09/2023 Thỏa thuận