Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)

Chính sách bảo mật

Netpost nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân vì vậy Netpost đã thiết lập chính sách này nhằm để đảm bảo nhân viên, khách hàng, đối tác thực hiện nghiêm ngặt các điều sau đây. Các nội dung trong Chính sách bảo mật cập nhật và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

1. Thu thập thông tin

"Thông Tin Cá Nhân" là bất kỳ thông tin dữ liệu nào được dùng để xác định hoặc liên lạc với một người dùng nhất định mà người dùng đã gửi tới Netpost qua việc truy cập website/ứng dụng Netpost, thông qua bất kỳ đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất cứ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất cứ thông tin nào mà người dùng đã được cung cấp sẽ được Netpost thu thập, lưu giữ, sử dụng và/hoặc xử lý theo từng thời điểm. Thông Tin Cá nhân bao gồm nhưng không hạn chế:

(i) Họ và tên; hình ảnh và thông tin trên chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu (số CMND, số định danh, số hộ chiếu; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dấu hiệu sinh trắc học; …); thông tin vị trí/địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử; Fax; nghề nghiệp; thông tin ngân hàng; mã số thuế cá nhân, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về Cá nhân.

(ii) Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên thiết bị truy cập, lịch sử hoạt động trên các website/ứng dụng của Netpost, hoặc và các nền tảng có kết nối với Netpost để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng & truyền các thông tin, dữ liệu liên quan đến dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: ID thiết bị, cookie, cấu hình, …

(iii) Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của Netpost. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của Netpost và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Netpost hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của Netpost như thế nào.

(iv) Các ứng dụng di động của Netpost có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Netpost thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Netpost. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để Netpost được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

(v) Thông tin Cá nhân khác.

Trong đó, Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm có thể được Netpost xử lý bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân (hình ảnh chân dung trên CMND/CCCD, các dấu hiệu nhận dạng khi để định danh khách hàng); thông tin về tài khoản; dữ liệu vị trí được xác định qua đơn vị cung ứng dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Trường hợp bạn gửi tới Netpost những Thông Tin Cá nhân không thuộc về bạn, bạn cần chắc chắn rằng chủ dữ liệu đã hiểu, đồng ý cho phép Netpost sử dụng dữ liệu theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Trong mọi trường hợp, Netpost sẽ không can thiệp đến thoả thuận của bạn với chủ sở hữu dữ liệu và sẽ miễn trừ toàn bộ trách nhiệm giải quyết tranh chấp, bồi thường, cũng như cách trách nhiệm liên đới khác.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân khi có yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin, Netpost sẽ không tiếp nhận thông tin cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn mong muốn hoặc không chấp nhận giao dịch do bạn cung cấp. Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn được xem là hành vi trái pháp luật theo quy định pháp luật, nó sẽ dẫn đến việc Netpost không hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc các giao dịch.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin của quý khách hàng để cung cấp cho quý khách hàng các gói dịch vụ tốt nhất phù hợp với sở thích của quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách hàng được thu thập thông qua Hệ thống cho các mục đích sau:

  • Đăng ký sử dụng và/hoặc truy cập Hệ thống.
  • Quản lý, vận hành, quản trị và/hoặc truy cập Hệ thống.
  • Liên hệ với quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc quý khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập vào Hệ thống và quản lý các truy vấn và/hoặc yêu cầu do quý khách hàng gửi qua Hệ thống.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm và sự hải lòng của quý khách hàng khi sử dụng Hệ thống. Đây là một phần cam kết của chúng tôi nhằm cải thiện dịch vụ của mình và nâng cao trải nghiệm người dùng.
  • Công bố đánh giá của quý khách hàng về các dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm được liệt kê trên Hệ thống của chúng tôi.
  • Thực thi các quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.
  • Mục đích pháp lý giải quyết các khiếu nại và tranh chấp pháp lý để điều tra và tuân thủ quy định để thực thi các điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc để tuân thủ các yêu cầu hợp pháp khác từ thực thi pháp luật. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Chính sách này được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
  • Cho các mục đích khác sẽ được thông báo cho quý khách hàng tại thời điểm thu thập.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

NETPOST sử dụng Thông Tin Cá Nhân với các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật, với sự đồng ý của bạn, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ pháp luật mà NETPOST phải tuân theo hoặc khi NETPOST đánh giá là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà NETPOST theo đuổi hoặc một bên thứ ba mà có thể cần phải tiết lộ thông tin.

3.1. Mục đích vận hành dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:


- Xác minh danh tính, hỗ trợ nhận dạng người dùng và để xác định các dịch vụ, trách nhiệm phù hợp.
- Xây dựng, phát triển, vận hành, phân phối và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo/tiếp thị của NETPOST (đối tác NETPOST).
- Phòng chống mất mát và chống gian lận. NETPOST cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích bảo mật tài khoản và mạng, bao gồm cả để bảo vệ các dịch vụ của NETPOST vì lợi ích của tất cả người dùng. Trường hợp NETPOST sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chống gian lận, nó phát sinh từ việc thực hiện liên lạc, giao dịch với khách hàng. NETPOST giới hạn việc sử dụng dữ liệu cho mục đích chống gian lận đối với những mục đích thực sự cần thiết và trong phạm vi lợi ích hợp pháp được NETPOST đánh giá nhằm bảo vệ khách hàng và dịch vụ của NETPOST
- NETPOST có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như liên lạc về việc sử dụng dịch vụ, thông báo sản phẩm mới nhất/sự kiện sắp diễn ra, thông báo cập nhật phần mềm, thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của NETPOST. Vì thông tin này rất quan trọng đối với sự tương tác của bạn với NETPOST, bạn không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này.
- NETPOST cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, tư vấn tài chính, pháp lý; phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của khách hàng NETPOST.
- Đối với mục đích nghiên cứu và phát triển, NETPOST có thể sử dụng các bộ dữ liệu cá nhân chứa hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu khác có thể được liên kết với một người cụ thể. Khi có được các bộ dữ liệu đó, NETPOST cam kết khai thác và sử dụng tuân theo luật hiện hành trong phạm vi quyền hạn mà bộ dữ liệu được lưu trữ.

3.2. Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của NETPOST và công ty con, công ty liên kết với NETPOST và/ hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba (là đối tác của NETPOST) mà qua thói quen sử dụng dịch vụ xét thấy bạn có nhu cầu tiếp cận.

3.3. Mục đích giải quyết tranh chấp, khiếu nại; xử lý các giao dịch/hành vi gian lận, giả mạo (nếu có) hoặc để ngăn chặn, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật.

3.4. Mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ. NETPOST cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng mà việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp.

3.5. Trường hợp xử lý dữ liệu cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu, NETPOST có thể gửi thông báo để cá nhân thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Miễn là tài khoản của quý khách hàng vẫn còn tồn tại, chúng tôi sẽ lưu Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp các dịch vụ khi cần. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân hoặc với nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng, ngay khi, 1) mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân không còn phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu; và 2) luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ dữ liệu và/hoặc không cần thiết cho mục đích kinh doanh.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

NETPOST có thể tiết lộ thông tin cá nhân đã được công bố rộng rãi hoặc được bạn đồng ý theo Chính sách bảo mật này, các thỏa thuận khác giữa bạn và NETPOST.
Để cung cấp dịch vụ, thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu NETPOST cần phải tiết lộ, cung cấp thông tin tới người lao động, cố vấn, kiểm toán, Công ty mẹ/con để thực hiện các mục đích được nêu tại Chính sách này.
Tùy từng trường hợp, NETPOST có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân nhất định cho các đối tác chiến lược hợp tác với NETPOST để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp NETPOST tiếp thị cho khách hàng. Ví dụ: khi bạn đặt hàng, sử dụng dịch vụ giao hàng và chấp nhận thanh toán qua ứng dụng của NETPOST, bạn ủy quyền cho NETPOST và ngân hàng/đơn vị trung gian thanh toán của bạn trao đổi thông tin bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng để thực hiện dịch vụ thanh toán. Nếu bạn chấp thuận cho dịch vụ, tài khoản và Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chịu sự chi phối của NETPOST và chính sách bảo mật tương ứng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được NETPOST chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo/tiếp thị của NETPOST.
NETPOST cũng có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn khi có sự cho phép của bạn bằng cách đồng ý Chính sách bảo mật này cho các bên thứ ba. Đây là đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc có khả năng giới thiệu đơn vị cung cấp hàng hóa/ dịch vụ mà bạn mong muốn được tiếp cận và có thể đã cho phép bên thứ ba tiếp cận dữ liệu của mình để xúc tiến các bước cần thiết nhằm triển khai việc cung cấp hàng hóa/ dịch vụ hoặc lợi ích khác cho bạn. Nội dung, phương thức, hình thức, tần suất: NETPOST giới thiệu bạn đến bên thứ ba qua việc chuyển Thông Tin Cá nhân và nhu cầu của bạn cho bên thứ ba với tần suất không giới hạn. Trong mọi trường hợp, bên thứ ba nếu muốn xác lập giao dịch với bạn sẽ phải được bạn chấp thuận và các giao dịch này sẽ độc lập với NETPOST.
Có thể cần thiết – theo luật pháp, quy trình pháp lý, kiện tụng và/ hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn – để NETPOST tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. NETPOST cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu NETPOST xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp. NETPOST cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu NETPOST xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của NETPOST hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người dùng của NETPOST. Ngoài ra, trong trường hợp công ty mua lại bị sáp nhập, NETPOST có thể chuyển bất kỳ và tất cả Thông Tin Cá Nhân NETPOST thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Trong trường hợp bạn cần trao đổi, tương tác về việc xử lý về dữ liệu cá nhân, bạn vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0107763406 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 15/03/2017

Hotline: 1900 3351

Email: dvkh.hn@netpost.vn

7. Tuân thủ luật pháp và quy định thích hợp

Để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân đáng tin cậy, Netpost tuân thủ tất cả các luật và quy định của pháp luật liên quan đến thông tin đó.

8. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền yêu cầu, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu tới Netpost bằng các hình thức: Gọi điện, gửi email, hoặc đến trực tiếp văn phòng của Netpost để được chúng tôi hỗ trợ và thực hiện các quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:

Địa chỉ: Số 79 ngõ 14 đường Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900 3351

Email: dvkh.hn@netpost.vn

Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email dvkh.hn@netpost.vn hoặc gọi điện thoại tới số 1900 3351 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa Netpost và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

– Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc với Netpost, chúng tôi sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.

– Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Netpost sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Netpost vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.